Dane i wskaźniki ekonomiczne

Dane i wskaźniki ekonomiczne

Wskazniki ekonomiczne

Sprzedaż detaliczna bezpośrednio przekłada się na zysk dużych i małych przedsiębiorstw. Sam wskaźnik może być również uznawany za wskaźnik wyprzedzający. Wzrost sprzedaży detalicznej świadczy o dobrej kondycji gospodarczej. Natomiast jej spadek, o możliwej recesji. Największy spadek sprzedaży widać podczas recesji gospodarczej, gdzie niepewność gospodarcza zniechęca konsumentów do wydatków.

Mimo tego, iż stopa bezrobocia uznawana jest za wskaźnik opóźniony, inwestorzy bacznie go obserwują. Odczyty wyższe od oczekiwanych mogą sprzyjać osłabianiu się danej waluty.

Jak wiecie Bartek od roku, prowadząc bloga, wdrażał się w podstawy związane z inwestowaniem/gospodarką. Dzięki temu wszedł na wyższy poziom wiedzy/kompetencji/doświadczenia. Już sporo w tym zakresie wie ale jednocześnie, zgodnie z powiedzeniem “Im więcej wiem tym więcej wiem ile nie wiem”.

Jak wiecie, od kilku tygodni wprowadzam zdecydowane zmiany. Aby móc realizować marzenie mojego życia. Budując moje “COŚ” (więcej info w linkach). Z tego powodu ograniczyłem między innymi moje komentarze na blogu (chociaż jak jest szczególnie ciekawy temat/komentarz to staram się brać udział w dyskusji). Nie oznacza to jednak, że odpuszczamy misję edukacyjną (zobaczcie koniecznie na filmik poniżej dlaczego edukacja każdego z Was jest tak mega ważna).

Cykl edukacyjny “Kluczowe wskaźniki ekonomiczne Polska, USA oraz Europa”+ Kalendarz ekonomiczny październik 2017

Wyświetlamy przykłady wyłącznie po to, aby pomóc ci z przetłumaczeniem słowa lub wyrażenia w różnych kontekstach. Przykłady nie zostały przez nas wybrane ani zatwierdzone i mogą zawierać niestosowny język. Prosimy cię o https://forexexpo.info/ zgłoszenie przykładów, które należy poprawić lub które nie powinny być widoczne. Tłumaczenia zawierające słowa wulgarne lub potoczne zwykle oznaczone są na czerwono lub pomarańczowo. Należy przypomnieć, że art. 8 ust.

Jak zarobiłem 0,5 mln zł na GPW – wywiad z Bartłomiejem Zielińskim

Inwestorzy obserwują przede wszystkim pozwolenia na budowę, natomiast rozpoczęcie budów jest już tylko potwierdzeniem. Zdarza się jednak, iż odczyty o rozpoczęciu budów nie potwierdzają wcześniejszych pozytywnych danych o pozwoleniach. W takiej sytuacji może pojawić się presja na osłabienie dolara.

Umiarkowana inflacja podobnież pozytywnie przekłada się na rozwój gospodarczy. Konsumenci, którzy widzą wzrost cen starają się wydawać pieniądze na bieżąco, natomiast spadek cen prowadzi do większych oszczędności, a to wpływa na mniejszy wzrost gospodarczy. Nadmierna inflacja, powyżej 5 proc. negatywnie wpływa na całą gospodarkę oraz, co ważniejsze, na walutę danego państwa. Dla przykładu proszę spojrzeć na poniższy wykres, gdzie pokazano inflację w Rosji oraz parę walutową USD/RUB.

W związku z powyższym, odczyty indeksu PPI interpretuje się podobnie jak odczyty indeksu CPI. Wskaźnik bada dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jest to najpopularniejsza na świecie miara inflacji, choć jego konstrukcja może się różnić w zależności od danego kraju. Ogólna zasada polega na tym, aby dobrać koszyk towarów, które kupuje statystyczne gospodarstwo domowe, a następnie badać zmiany cen tych towarów w danym okresie. Wysokie odczyty inflacyjne (szczególnie te nieoczekiwane) powodują presję na podwyżkę stóp procentowych, co może spowodować wzrost kursu waluty.

  • Jednakże na rynku nie brakuje osób, które czekają na ich publikacje.
  • O restrykcyjnej oraz ekspansywnej polityce monetarnej pisaliśmy we wcześniejszym artykule, zapoznając się z nim wszystko powinno stać się jasne i przejrzyste.
  • Może być to spowodowane tylko rosnącymi cenami.
  • Odczyt wskaźnika poniżej 0 świadczy o pesymizmie panującym wśród inwestorów.
  • Właśnie z tego powodu na rynku możemy zaobserwować duże ruchy.

Nie jestem przekonana, że wskaźniki ekonomiczne są wiarygodnym miernikiem realiów społecznych. Roczna zmiana wskaźnika, którą można potraktować jako zapowiedź wyników całej sprzedaży detalicznej, jest na minusie od Bożego Narodzenia, a skala spadków jest największa od 2008 r. (wcześniejsze dane są niedostępne).

Wskazniki ekonomiczne

Interfejs RS-485 pozwala łatwo tworzyć sieci pomiarowe w systemach monitoringu procesów produkcyjnych, jak również wykorzystywać wskaźniki jako inteligentne, programowalne, cyfrowe przetworniki sygnałów wejściowych do systemów komputerowych. Amerykański odpowiednik indeksu menedżerów logistyki publikowany przez Instytut Zarządzania Podażą (ang. Institute for Supply Management).

Podobnie jak w przypadku bilansu handlowego, nadwyżka pokazuje presję na kupno waluty danej gospodarki. Wskaźnik ten bada dynamikę zmian sprzedaży na poziomie detalicznym, a więc zwraca uwagę na wydatki konsumentów. Podawany co miesiąc, kwartał lub rok w zależności od danego kraju. Wyższe wydatki konsumentów oznaczają większe zyski przedsiębiorstw, które zwiększają swoje inwestycje potęgując przy tym potencjał wzrostu gospodarczego. Lepsza sprzedaż od oczekiwanej powinna wpływać pozytywnie na daną walutę.

Dlatego też, każda z osób reprezentujących Polskę, czy też inne państwo na świecie zwraca dużą uwagę na ten wskaźnik. Wskaźnik ten publikowany jest co miesiąc (ale w ujęciu rocznym) w trzech formatach dotyczących kolejno sprzedaży nowych domów (ang. New home sales), istniejących (ang. Existing home sales) oraz sprzedaży niezakończonej (ang. Pending home sales). Po ostatnim kryzysie inwestorzy uważnie przyglądają się rynkowi mieszkaniowemu w Stanach Zjednoczonych, jako głównemu „winowajcy” credit crunch. Ożywienie na rynku mieszkaniowym wpływa pozytywnie na całą gospodarkę, zatem odczyty lepsze od oczekiwań powinny sprzyjać umacnianiu się dolara.

Jest to wskaźnik publikowany przez Census Bureau (USA) śledzący zmiany zamówień na dobra trwałego użytku (ich amortyzacja wynosi więcej niż 3 lata) w Stanach Zjednoczonych. Większe zamówienia oznaczają większą przyszłą produkcję, a więc można uznać ten wskaźnik za wyprzedzający. Należy zwracać uwagę na komponent dotyczący zamówień na samoloty, który może znacząco zaburzyć trend dotychczasowych odczytów ze względu na ogromną wartość nominalną takich kontraktów. Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie są skierowane do mieszkańców Stanów Zjednoczonych i nie są przeznaczone do rozpowszechniania lub używania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w których ich rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem lub obowiązującymi tam przepisami.

Wskazniki ekonomiczne

Wskaźnik pewności w sprzedaży detalicznej jaki sposób jest liczony i jego główne elementy. Inflacja producencka forex waluty w USA, jak liczymy, czym różni się od inflacji? Najpotrzebniejsze informacje dla inwestora.

Problem z danymi makroekonomicznymi polega na tym, że są zwykle publikowane z dużym opóźnieniem. W ubiegłym tygodniu, już na początku marca, poznaliśmy pierwsze oficjalne szacunki dotyczące tempa wzrostu gospodarczego między październikiem a grudniem ubiegłego roku. Z danymi o większej częstotliwości jest niewiele lepiej – o wynikach produkcji przemysłowej dowiadujemy się z górą dwa tygodnie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczą. W przypadku sprzedaży detalicznej opóźnienie przekracza trzy tygodnie, a na dane o handlu detalicznym trzeba czekać pięć tygodni od zakończenia miesiąca.

Wskazniki ekonomiczne